article

รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปเพื่อจัดทำวิดิโอประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค
20 ก.ย. 2565
icon 264

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปเพื่อจัดทำวิดิโอประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8