article

รมว.คลัง ให้การต้อนรับ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)
1 ก.พ. 2566
icon 318

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14