article

ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 – 15
3 ก.พ. 2566
icon 291

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจ ผลการดำเนินการตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ของสำนักงานสรรพากรภาค 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 - 15 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 อาคารฤทธิรงค์ ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5