article

รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา
25 พ.ค. 2566
icon 377

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับโรงงานผลิตยาสูบ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงาน (B-01)  จากนั้นเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ด้านใบยา ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ณ อาคารโรงงานหลัก (B-02) โดยมีนายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29
gallery-30
gallery-31
gallery-32
gallery-33
gallery-34
gallery-35
gallery-36
gallery-37
gallery-38
gallery-39