article

พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ สป.กค.
21 ก.ย. 2566
icon 836

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ สป.กค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร กล่าวรายงาน ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29
gallery-30
gallery-31
gallery-32
gallery-33
gallery-34
gallery-35
gallery-36
gallery-37
gallery-38
gallery-39
gallery-40
gallery-41
gallery-42
gallery-43
gallery-44
gallery-45
gallery-46
gallery-47
gallery-48
gallery-49
gallery-50
gallery-51
gallery-52