seach

แถลงข่าว rss
29 พ.ย. 2566
icon64
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
29 พ.ย. 2566
icon15
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจากผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคกลาง”
29 พ.ย. 2566
icon7
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า วันนี้ (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) บริษัท S&P Global Ratings (S&P) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
29 พ.ย. 2566
icon36
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมงานแถลงนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
28 พ.ย. 2566
icon12
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และนางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวร่วมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศ และผู้ว่าการธนาคารโลก ปี 2569 ของประเทศไทย พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมครั้งนี้
24 พ.ย. 2566
icon63
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 223,162 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 467,240 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 297,094 ล้านบาท
24 พ.ย. 2566
icon64
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2566 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 228,724 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2,621 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 แต่ใกล้เคียงกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
20 พ.ย. 2566
icon3
ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้อุบายหลอกลวงประชาชนที่ต้องการกู้เงินผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยส่งหนังสือราชการปลอมแอบอ้างชื่อ “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)” เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าต้องโอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพสำหรับยืนยันตัวตนก่อนได้รับเงินกู้ และข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวว่าหากไม่ดำเนินการดังกล่าว อาจถูกดำเนินคดีจากทางราชการได้
14 พ.ย. 2566
icon15
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 30 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (H.E. Janet L. Yellen) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ
14 พ.ย. 2566
icon13
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก ได้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (H.E. Janet L. Yellen) เป็นประธาน