Article

Section1

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษ เว็บไซต์ Capital

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2566 – T E A Annual Forum 2023 หัวข้อ “ถึงเวลา! ก้าวสู่ทรงใหม่ไทยแลนด์ ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

thumbnail

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย? หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสตูล โดยได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง? พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการยืนยันตัวตนของผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ และตรวจเยี่ยมลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง? ระหว่างวันที่? 19? -? 21? มีนาคม? 2566

thumbnail

นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4 รับฟังการนำเสนอผลงานจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

ปฏิทินกิจกรรม
24
มีนาคม
ไม่มีกิจกรรม

Section3

Section4

 • banner

บอกเล่าเก้าสิบ

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

วิดีโอ

MOF Poll

ไม่มีข้อมูลแบบสำรวจ
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • โรงงานไพ่

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์