Article

Section1

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่ 22 (Money Expo 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร และประธานการจัดงาน Money Expo 2022 ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธหน่วยงานต่างๆ ในงาน

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจชุมชนบ้านไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองน้ำลาดและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวถ้ำรงค์ ซึ่งทุกกลุ่มวิสาหกิจเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาชุมชนจนเป็นแบบอย่างของโครงการชุมชนอุดมสุข โดย ธ.ก.ส. ได้ร่วมสนับสนุนการเติมองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตรและเติมเงินทุนผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนและต่อยอดการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลังและกรรมการ ธ.ก.ส. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

thumbnail

นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 ร่วมพิธีเปิดบูธบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ โดยปีนี้ บสย. ส่งผู้เชี่ยวชาญและทีมหมอหนี้ จาก บสย. F.A. Center และ บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพทางการเงินแก่ SMEs การขอสินเชื่อ การให้คำแนะนำบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารต้นทุน และการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น  พร้อมกันนี้ บสย. ยังได้จัดเตรียมแพ็คเกจพิเศษวงเงินค้ำประกัน 10,000 ล้านบาท ด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 บสย. SMEs สร้างชาติ ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปี สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการในธุรกิจ Supply Chain และผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐ และโครงการค้ำประกันสินเชื่อระยะพิเศษ Soft Loan Extra วงเงิน 90,000 ล้านบาท

Section3

Section4

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

บอกเล่าเก้าสิบ

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

วิดีโอ

MOF Poll

ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • โรงงานไพ่

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์

 • w3c_wcag