TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

Article

Section1

 • พระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 • รับสิทธิเที่ยวทั่วไทย
 • ชิมช้อปใช้สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า
 • รู้ทุกเรื่องชิมช้อปใช้
 • ธพวยืนเคียงข้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประสบภัยน้ำท่วมออกสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการ
 • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ธนาคารออมสินหนุนรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • GHBANKพลิกน้ำท่วมเป็นน้ำใจ
 • SMEเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผู้ประสบภัยพายุโพดุล

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และประสบความสำเร็จด้วยดี ประกอบกับประเทศไทยยังคงต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศและปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 4 มาตรการ

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2562 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง G20 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Section3

Section4

Section5

บอกเล่าเก้าสิบ

วิดีโอ

MOF Poll

ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

หน่วยงานในสังกัด

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส.
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • SME Bank
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

กรมในสังกัด

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 • w3c_xhtml
 • w3c_css
 • w3c_wcag