TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

Article

Section1

 • เราเที่ยวด้วยกัน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายความช่วยเหลือลูกค้า
 • กระทรวงการคลังห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ประกาศเจตนารมณ์
 • มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง
 • บททดสอบภูมิต้านทานการส่งออกของไทย
 • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมระยะที่สอง
 • มาตรการทางภาษีเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกภาพคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 2/2 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา - ธนารักษ์ และบ้านพักข้าราชการ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร

Section3

จัดซื้อจัดจ้าง

Section4

Section5

บอกเล่าเก้าสิบ

วิดีโอ

MOF Poll

ไม่มีข้อมูลแบบสำรวจ
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส.
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • SME Bank
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์

 • w3c_xhtml
 • w3c_css
 • w3c_wcag