เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
ประกาศเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564
2 อัตรา

article