ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2566
1 อัตรา

article