ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2566
1 อัตรา

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

article