ประกาศ สป.กค. เรื่อง ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศ สป.กค. เรื่อง ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2565
11 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
25 เม.ย. 2565 ประกาศ สป.กค. เรื่อง ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
icon
8 เม.ย. 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
icon
24 มี.ค. 2565 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
icon
24 ก.พ. 2565 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
icon

article