ประกาศ สป.กค.เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ สป.กค.เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566
1 อัตรา

article