ประกาศ สป.กค. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ สป.กค. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566
13 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
10 พ.ค. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
icon
26 เม.ย. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ฯ ต.เจ้าพนักงานธุรการ และ ต.พนักงานบริการ
icon
26 เม.ย. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
icon
4 เม.ย. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
icon
4 เม.ย. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
icon
3 มี.ค. 2566 ประกาศ สป.กค. เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ
icon

article