ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564
1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

article