ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564
2 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

article