รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต และตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต และตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ตึก Thai CC Tower ชั้น 8 43 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2675-7494-7503

article