รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. จำนวน ๑๐ อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. จำนวน ๑๐ อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562
10 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 59 หมู่ 4 ต. ช้างใหญ่ อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 13290

article