รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปชีพระหว่างประเทศ จำนวน 9 ตำเเหน่ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปชีพระหว่างประเทศ จำนวน 9 ตำเเหน่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562
9 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 59 หมู่ 4 ต. ช้างใหญ่ อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 13290

article