ประกาศ สป.กค. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ประกาศ สป.กค. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566
1 อัตรา

article