รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 อาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- 1554350551
icon

article