ประกาศ กค.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ กค.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566
1 อัตรา

article