TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. รับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. รับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561
10 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)