ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564
1 อัตรา

article