TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

Multimedia
เว็บไซต์รองรับการเล่นวิดีโอจากประเภทต่อไปนี้ MP3 , MP4 , Embled เท่านั้น
รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ"เศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย กลไกพาเศรษฐกิจชาติมั่นคงยั่งยืน"
รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ "สานพลังประชารัฐสร้างเศรษฐกิจไทย"
งานสัมมนา EEC Next : ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC
มหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2019
งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562
รมว.คลัง กล่าวเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย ในงานสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา ข่าวหุ้นธุรกิจ
รมว.คลัง กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงาน THAILAND FOCUS 2019
รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ"ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงาน "Proud to be NIDA" นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
งานสัมมนาวิชาการของ สศค. ประจำปี 2562
ปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ