article

Multimedia rss
เว็บไซต์รองรับการเล่นวิดีโอจากประเภทต่อไปนี้ MP3 , MP4 , Embled เท่านั้น
ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย "เดินหน้า GovConnect การคลัง 4.0"
ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย "เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน"
รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าเศรษฐกิจปีระกา”
"กระทรวงการคลัง ปูทางสู่ เวทีการประชุมอาเซียน"
"กระทรวงการคลังพร้อมประชุม AFMM"
การเตรียมจัดงานประชุม รมว.คลังอาเซียน ที่ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562
ปรับภูมิทัศน์บริเวณกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง
รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ Business Smart
รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษรายการฮาร์ดคอข่าว ทาง ททบ.5
ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”