จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 6 ม.ค. 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63,764,000.00 63,759,459.60 รายละเอียด
2 23 ธ.ค. 2564 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,656,000.00 33,656,000.00 รายละเอียด
3 8 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า วีออส หมายเลขทะเบียน ศท 8061 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,610.00 24,610.00 รายละเอียด
4 8 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,765.50 1,765.50 รายละเอียด
5 8 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่รถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า วีออส หมายเลขทะเบียน ศท 8062 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,461.00 2,461.00 รายละเอียด
6 7 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,250.00 9,250.00 รายละเอียด
7 3 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง ซื้อปั๊มน้ำพุ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,461.00 2,461.00 รายละเอียด
8 25 พ.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,118.00 13,118.00 รายละเอียด
9 25 พ.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ศท 8064 กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,293.00 21,293.00 รายละเอียด
10 25 พ.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ (ตู้) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮค 325 กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,367.50 32,367.50 รายละเอียด