จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่โครงการ:
65037160125
งบประมาณ:
164,274,300.00
ราคากลาง:
163,852,280.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
02-1265800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 31 มี.ค. 2565

article