จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า วีออส หมายเลขทะเบียน ศท 8061 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
64127064349
งบประมาณ:
24,610.00
ราคากลาง:
24,610.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8 ธ.ค. 2564

article