จ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
64127065571
งบประมาณ:
1,765.50
ราคากลาง:
1,765.50
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8 ธ.ค. 2564

article