จ้างจัดทำแฟ้มปกอ่อนเสนอเซ็นต์ และกระดาษบันทึก ขนาด เอ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66059415846
งบประมาณ:
24,295.00
ราคากลาง:
24,295.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 พ.ค. 2566

article