ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65087049889
งบประมาณ:
67,295.00
ราคากลาง:
64,420.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 ส.ค. 2565

article