เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่โครงการ:
64037110103
งบประมาณ:
4,590,000.00
ราคากลาง:
4,590,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 12 มี.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12 มี.ค. 2564

article