จ้างย้ายปลั๊กไฟและสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ห้องทำงานที่ปรึกษาการคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66059360734
งบประมาณ:
13,375.00
ราคากลาง:
13,375.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 23 พ.ค. 2566

article