ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64097818855
งบประมาณ:
2,291,663.00
ราคากลาง:
2,291,663.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 1 ต.ค. 2564
2 ประกาศราคากลาง 1 ต.ค. 2564
3 สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น 14 ต.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 14 ต.ค. 2564

article