จ้างดำเนินโครงการค้นคนคลัง โดยวิธีพิเศษ
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
-
ราคากลาง:
2,700,000
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
-
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายละเอียดราคากลาง 25 เม.ย. 2560

article