ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64047059305
งบประมาณ:
1,107,000.00
ราคากลาง:
1,107,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
๐๒-๑๒๖๕๘๐๐ ต่อ ๒๑๑๑
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 7 เม.ย. 2564
2 ประกาศราคากลาง 7 เม.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 26 เม.ย. 2564

article