จ้างเปลี่ยนโคมไฟดาวน์ไลท์สำหรับใช้ในราชการประจำห้องเตรียมอาหาร ชั้น 4 กระทรวงการคลัง
เลขที่โครงการ:
66017315136
งบประมาณ:
9,600.00
ราคากลาง:
9,600.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18 ม.ค. 2566

article