จ้างปรับปรุงห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65117216187
งบประมาณ:
39,151.30
ราคากลาง:
39,151.30
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 10 พ.ย. 2565

article