ซื้อการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชั้น 1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66037195565
งบประมาณ:
16,800.00
ราคากลาง:
16,800.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 13 มี.ค. 2566

article