จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66119174459
งบประมาณ:
970.00
ราคากลาง:
970.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 13 พ.ย. 2566

article