จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66027054389
งบประมาณ:
2,000.00
ราคากลาง:
2,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 ก.พ. 2566

article