ซื้อถ่านสำหรับอุปกรณ์กันสั่นกล้องดิจิตอล จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65077442783
งบประมาณ:
1,520.00
ราคากลาง:
1,520.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 27 ก.ค. 2565

article