จ้างการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ลาเบล จำนวน 20,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66037227022
งบประมาณ:
10,200.00
ราคากลาง:
10,200.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 14 มี.ค. 2566

article