จ้างการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
64097448235
งบประมาณ:
69,270,000.00
ราคากลาง:
69,270,195.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
02-162-5800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 22 ก.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 ก.ย. 2564

article