การจ้างสำหรับโครงการผลิตสื่อสกู๊ปข่าวโทรทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน เกี่ยวกับภารกิจกระทรวงการคลังและการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65017360925
งบประมาณ:
500,000.00
ราคากลาง:
494,340.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 25 ม.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 ม.ค. 2565

article