จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
64097370891
งบประมาณ:
56,152,000.00
ราคากลาง:
67,800,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 20 ก.ย. 2564
2 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 ก.ย. 2564

article