จ้างทำตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66017276664
งบประมาณ:
48,900.00
ราคากลาง:
48,900.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 16 ม.ค. 2566

article