TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
63027466433
งบประมาณ:
588,028.00
ราคากลาง:
588,028.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 26 ก.พ. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 26 ก.พ. 2563