จ้างการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสารแบบรวมอะไหล่ อาคารอเนกประสงค์กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67059631092
งบประมาณ:
30,000.00
ราคากลาง:
30,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 4 มิ.ย. 2567
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4 มิ.ย. 2567

article