พัฒนาระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
เลขที่โครงการ:
64117283647
งบประมาณ:
90,000,000.00
ราคากลาง:
90,000,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 17 พ.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 ธ.ค. 2564

article